Hållbarhet

Hållbarhet ingår i vårt DNA

Hållbarhetsfrågor är och har alltid varit ett prioriterat område för Wexiödisk, det ingår på något sätt i vårt DNA. Under åren har nya produkter, lösningar och applikationer utvecklats för att minska belastningen på jordens resurser. Låt oss ge några exempel:

  • Förspolning av diskgods innan diskmaskinen förbrukar ofta betydligt mera vatten än själva maskinen. Genom att återvinna diskmaskinens avloppsvatten och använda till kontrollerad förspolning sparas såväl vatten, energi som arbetskraft.
     
  • Bästa sättet för hållbarhet är att produktens livscykel förlängs, det vill säga vi undviker en slit-och-släng kultur. Våra diskmaskiner består av en hög andel rostfritt stål, vi ser till att det finns reservdelar tillgängliga även till äldre maskiner och vi väljer material som är enkla att återvinna efter att produkten fasats ut.
     
  • Att diska om på grund av dåligt resultat eller när det inte finns något diskgods på plats är varken bra för kundens ekonomi eller miljön. Vi har utvecklat funktioner som eliminerar diskning av tomrum och direkt stänger av maskinen när det inte finns något behov av diskning. Våra disk- och spolsystem är optimerade för att godset skall bli rent första gången.

     

Man padlar kanot i svensk sjö